first picture second picture third picture

וועדות רפואיות ביטוח לאומי

אדם שנפגע  בתאונת עבודה או ממחלה כלשהי  יגיע, ככל הנראה, לוועדה רפואית שתפקידה הוא לקבוע את אחוזי הנכות שנגרמו לו בעקבות  הפגיעה (מחלה/חבלה). החלטת הוועדה הרפואית הינה חשובה מאוד., על מנת להיות מוכן לקראת הועדה הרפואית מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע  כמו משרד  עורכי דין שרון, וייס קרטיה , שכן הועדה הרפואית קובעת בעצם מהו גובה הפיצוי שהנפגע יקבל להרבה שנים

הועדה והרכבה: תפקידה של הוועדה הרפואית הוא לקבוע מהי דרגת הנכות שנגרמה לנכה בעקבות הפגימה שהוכרה, אם ע"י  ע"י הביטוח הלאומי.

על פי תקנות הביטוח הלאומי, המסדירות את הנושא, הוועדה הרפואית (ועדה מדרג ראשון) מורכבת בדרך כלל מרופא אחד, שמתמחה בתחום שקשור לפגיעה של האדם שניצב בפניו. במקרה שהאדם שנפגע בתאונה סובל מפגיעות בתחומים שונים, הרופא יכול לקבוע כי יש צורך שהנפגע ייבדק ע"י רופאים נוספים, אליו יופנה הנעה בנפרד.

ועדת ערר: על החלטת הועדה הרפואית ניתן להגיש ערעור לוועדת הערר בתוך 60 יום.
בוועדה הרפואית לעררים יושבים בדרך כלל שלושה רופאים. גם כאן, כמו בוועדה מדרג ראשון, יש אפשרות להפנות את הנפגע לבדיקה של רופאים נוספים במידה שיתברר שהוא סובל מפגיעות שאינן בתחום המומחיות של הרופאים היושבים בוועדה.

חשוב לדעת, כי ועדת הערר יכולה לאשר, לבטל או לשנות את החלטת הוועדה הרפואית שקבעה בתחילה את דרגת הנכות אשר קבעה לגבי הפגיעה של האדם שהופיע בפניה. זאת, בין אם התבקשה ובין אם לא. כלומר: אם הנפגע ערר לוועדה כדי להגדיל את אחוזי הנכות שנקבעו לו, לאחר מחשבה שהוועדה הרפואית לא הביאה בחשבון את כל הנתונים, הוא לוקח סיכון, שכן ועדת הערר יכולה להחליט כי יש מקום דווקא להפחית את אחוזי הנכות, ולא לקבוע אחוזי נכות גבוהים יותר.

טיפ לנפגע שמגיע לוועדה: כאמור, הוועדה יכולה לחרוץ גורלות לגבי אחוזי הנכות והפיצויים שהנפגע יקבל. לכן, חשוב מאוד להגיע מוכנים. מומלץ להכין מראש את כל החומר הרפואי הרלוונטי, בכלל זה: צילומי רנטגן, תוצאות בדיקות, אולטרה סאונד וכדומה. המטרה היא שבפני הוועדה יהיה חומר רפואי עדכני ממנו תוכל להסיק מסקנות באשר לטיב הפגיעה וההשפעה שלה על הנפגע. דבר נוסף, הזמן שהנפגע נמצא מול הועדה ומסביר לה על הפגימה ממנה הוא סובל הוא קצר מאוד. לכן, כדאי להיות ממוקדים ובהירים ולהעביר לוועדה את כל המידע הרלוונטי.

משרד שרון, וייס קרטיה מתמחה בייצוג בוועדות רפואיות, אם ומדובר באנשי כוחות הביטחון מול משרד הביטחון ואגף השיקום, ובמידה ומדובר בנכות כללית או נכות מעבודה מול הביטוח הלאומי.

ראה עוד: