first picture second picture third picture

וועדות רפואיות

וועדות רפואיות משרד הביטחון | וועדות רפואיות ביטוח לאומי

אדם שנפגע  בשירות הצבאי  או בתאונת עבודה יופיע בפני וועדה רפואית שתפקידה הוא לקבוע את אחוזי הנכות שנגרמו לו בעקבות  הפגיעה (מחלה/חבלה). החלטת הוועדה הרפואית הינה חשובה מאוד.על מנת להיות מוכן לקראת הועדה הרפואית, מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע  כמו משרד  עורכי דין שרון, וייס קרטיה , שכן לועדה הרפואית יש השפעה מכרעת  לגובה הפיצוי שהנפגע יקבל להרבה שנים וזכויות נוספות.

תפקיד הועדה: תפקידה של הוועדה הרפואית הוא לקבוע מהי דרגת הנכות שנגרמה לנכה בעקבות הפגימה שהוכרה, אם ע"י קצהת"ג ואם ע"י הביטוח הלאומי.

ביטוח לאומי:

הועדה והרכבה: על פי תקנות הביטוח הלאומי, המסדירות את הנושא, הוועדה הרפואית (ועדה מדרג ראשון) מורכבת בדרך כלל מרופא אחד (יד שניים), שמתמחה בתחום שקשור לפגיעה של האדם שניצב בפניו. במקרה שהאדם שנפגע בתאונה סובל מפגיעות בתחומים שונים, הרופא יכול לקבוע כי יש צורך שהנפגע ייבדק ע"י רופאים מומחים נוספים, אליו יופנה הנכה בנפרד.

ועדה לעררים: על החלטת הועדה הרפואית ניתן להגיש ערעור לוועדה לעררים.
בוועדה הרפואית לעררים יושבים בדרך כלל שלושה רופאים. גם כאן, כמו בוועדה מדרג ראשון, יש אפשרות להפנות את הנפגע לבדיקה של רופאים נוספים במידה שיתברר שהוא סובל מפגיעות שאינן בתחום המומחיות של הרופאים היושבים בוועדה.

חשוב לדעת, כי ועדה לעררים יכולה לאשר, לבטל או לשנות את החלטת הוועדה הרפואית מהדרג הראשון שקבעה בתחילה את דרגת הנכות לאדם שהופיע בפניה. זאת, בין אם התבקשה ובין אם לא. כלומר: אם הנפגע ערר לוועדה כדי להגדיל את אחוזי הנכות שנקבעו לו, לאחר מחשבה שהוועדה הרפואית לא הביאה בחשבון את כל הנתונים, במקרים מסויימים הוא לוקח סיכון, שכן הועדה לעררים, יכולה להחליט כי יש מקום דווקא להפחית את אחוזי הנכות, ולא לקבוע אחוזי נכות גבוהים יותר.

משרד הביטחון:

הרכב הועדה: עפ"י תקנות הנכים המסדירות את הנושא, הועדה הרפואית המחוזית (ועדה מדרג ראשון) תורכב מרופא אחד לפחות, לפי החלטת יו"ר הועדות הרפואיות.

במידה והנכה סובל ממספר פגימות והדבר מתאפשר, תורכב הועדה ממספר מומחים בהתאם לאותן פגימות, לחילופין, או שיתקיימו מספר ועדות עם הרכבים שונים של מומחים, בהתאם לפגימות, מהן סובל הנכה.

כל החלטה של ועדה רפואית תועבר לעיונו וחתימתו של יו"ר ועדות רפואיות מחוזיות.

ועדה עליונה: על ההחלטה של ועדה רפואית מחוזית, ניתן להגיש ערעור לועדה הרפואית העליונה תוך 45 יום.

הועדה הרפואית תורכב מ – 3 רופאים או יותר, לפי החלטת יו"ר הועדות הרפואיות העליונות.

בסמכותה של הועדה לבטל, לשנות או לאשר את החלטת הועדה המחוזית בין שנתבקשה לעשות כן ובין אם לא.

טיפ לנפגע שמגיע לוועדה: כאמור, הוועדה יכולה לחרוץ גורלות לגבי אחוזי הנכות והפיצויים שהנפגע יקבל. לכן, חשוב מאוד להגיע מוכנים. מומלץ להכין מראש את כל החומר הרפואי הרלוונטי, בכלל זה: צילומי רנטגן, תוצאות בדיקות, אולטרה סאונד וכדומה. המטרה היא שבפני הוועדה יהיה חומר רפואי עדכני ממנו תוכל להסיק מסקנות באשר לטיב הפגיעה וההשפעה שלה על הנפגע. דבר נוסף, הזמן שהנפגע נמצא מול הועדה ומסביר לה על הפגימה ממנה הוא הוא סובל, הוא קצר מאוד. לכן, כדאי להיות ממוקדים ובהירים ולהעביר לוועדה את כל המידע הרלוונטי.

עו"ד ומגשרת מרב וייס קרטיה ממשרד שרון, וייס קרטיה מתמחה בייצוג בוועדות רפואיות, אם ומדובר באנשי כוחות הביטחון מול משרד הביטחון ואגף השיקום, ואם ומדובר בנכות כללית או נכות מעבודה מול הביטוח הלאומי או בועדות רפואיות (בביטוח הלאומי)לקביעת פטור ממס הכנסה.