צוואות וירושות ועיזבונות

צוואה מאפשרת לכל אדם להסדיר את שייעשה עם רכושו כרצונו, לאחר מותו. את הצוואה חיוני לערוך בטרם עת, אחרת, הירושה תתבצע ותחולק על פי הקבוע בהוראות חוק הירושה. חלוקה מסודרת, ברורה ומושכלת של הרכוש תבטיח את מילוי רצונו הבלעדי של המנוח, תמנע סכסוכים משפחתיים וכיום אף מביאה לחיסכון משמעותי במס.

 ישנם ארבעה סוגי צוואות במשפט הישראלי:

  1. צוואה בכתב יד היא צוואה אשר נכתבת בכתב ידו של המצווה ונושאת תאריך וחתימה בכתב ידו.
  2. צוואה בפני עדים היא צוואה אשר נערכת בנוכחותם של שני עדים, אשר אלה והמצווה חתומים על הצוואה הנושאת גם תאריך.
  3. צוואה בפני רשות היא צוואה הנערכת בעל פה או בכתב בפני שופט, רשם לענייני ירושה או בפני חבר של בית דין דתי.
  4. צוואה בעל פה תעשה במקרה של שכיב מרע וכן במקרים בהם המצווה סבור שהוא מול פני המוות. במצב דברים זה צריכים לנכוח שני עדים ששמעו את לשונו של המצווה. על עדים אלו, לערוך זיכרון דברים המכיל את פרטי הצוואה, חתימתם, תאריך ונסיבות עשיית הצוואה, ואשר תופקד בידי הרשם לענייני ירושה.

טמונה חשיבות רבה בקבלת ייעוץ משפטי בעת עריכת הצוואה שכן בדרך זו המוריש מבטיח את קיום רצונותיו לאחר מותו תוך שמירה על האינטרסים שלו ואינטרס מוטביו.

עו”ד ומגשרת מרב וייס קרטיה  מתמחה בעריכת צוואות, הגשת בקשות לצווי ירושה ולצווי קיום צוואות ואף בניהול עיזבונות.

אפוטרופסות

אפוטרופוס הוא האדם אשר מונה בצו של ביהמ”ש להיות אחראי על מי שאינו מסוגל לדאוג לענייניו. חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ”ב-1962 מסדיר את מוסד האפוטרופסות בישראל ורלוונטי בעניינים של קטינים אשר טרם הגיעו לגיל 18 ועל בגירים שאינם מסוגלים לדאוג לענייניהם בעצמם.

מינוי אפוטרופוס הוא נושא הרה גורל שכן מדובר במינוי אדם להיות האחראי הישיר על חייו ונכסיו של יקירו. עם כוח והשפעה בהיקף כזה באה אחריות כבירה ולכן זהות האפוטרופוס חיונית לקביעת אופיים של חיי מושא האפוטרופסות.  

עו”ד ומגשרת מרב וייס קרטיה  מתמחה בהגשת בקשות למינוי אפוטרופוס, הגשת בקשות לביטול מינוי אפוטרופוס והכנת דוחות לאפוטרופוס הכללי. כל זאת, ביחס גם לנפגעי ונכי נפש.

לקבלת ייעוץ השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם: