CRPS – תסמונת הכאב הכרוני

CRPS – זוהי תסמונת קשה הגורמת לסבל רב ופגיעה באיכות החיים.

הכאב עשוי להיות כל כך חזק, שבמקרים מסוימים הנכה אינו יכול לסבול יותר את הכאב, מה שמוביל להחלטה על קטיעת האיבר הפגוע.

תסמונת הכאב הכרוני אינה מחלה שקל לאבחן, שכן לעיתים אין פרופורציה בין עוצמת הכאב והפרעת התפקוד הקשה, ממנה סובל הנכה ובין הפגיעה שהוא נפגע בה.

לעיתים, הרופאים אף מביעים אי אמון בתלונותיו של הנכה ואף יותר מכך, לפעמים המשפחה הקרובה אינה מאמינה לו.

בהקשר של הועדות הרפואיות של משרד הביטחון, אי האמון בתלונותיו של הנכה, גורמות לאי צדק תוצאה מעוותת ונזק גדול לנכה.

הנכה, לא פעם, מתאר כי הבדיקות בועדות הרפואיות כואבות, משפילות, מזלזלות, כאשר הרופאים מביעים אי אמון מוחלט בתלונותיו של הנכה, מה שמוביל להכרה בנכות שאינה תואמת ומשקפת כלל את מצבו של הנכה.

הנכה, במקרה הטוב, מגיש ערעור ונאבק, אולם ברוב המקרים, הנכים שאינם רוצים לעבור השפלות, משלימים עם התוצאה העגומה.

ש’ הגיע למשרדי לאחר שנפגע בידו במהלך האמון, לא אובחן ולא טופל כראוי. הפגיעה בידו החמירה, מצבו התדרדר ולבסוף הוא אובחן כסובל ממחלת ה – CRPS.

ועדה רפואית, שבדקה אותו לראשונה התרשמה ממצבו וקבעה לו נכות בשיעור של 60%, (בדומה למצב של כריתת הגפה בשל חוסר תפקודה), באופן זמני בתקווה שמצבו ישתפר.

לצערו של הנכה, מצבו לא רק שלא השתפר אלא החמיר.

ועדה נוספת שבדקה את מצבו של הנכה בתום תקופת הנכות, משום מה, הפגינה חוסר אמון מוחלט בתלונותיו של הנכה וקבעה לו נכות בשיעור של 40% בלבד.

הגשתי ערעור לועדה הרפואית העליונה, שבדקה את הנכה, באופן חשדני, עוין ומשפיל ואף העירה הערות מזלזלות במהלך הבדיקה ודחתה את הערעור.

יו”ר הועדות הרפואיות העליונות, קבע, בעצמו, כי הועדה לא מילאה את תפקידה והחליט להחזיר את התיק לועדה לדיון נוסף.

אולם, גם בדיון הנוסף, נאלץ הנכה לעבור את אותן השפלות שחווה בועדה הקודמת ולספוג את הערותיה המבזות של הועדה, כאילו אינו משתף פעולה עם הועדה ולכן, דחתה את הערעור, בשנית.

בערעור שהגשתי לביהמ”ש המחוזי, ביקשתי מבית המשפט לבטל את החלטת הועדה בשל פגמים משפטיים ומהותיים שנפלו בהליך הועדה העליונה ואף בקשתי להעביר את הדיון של הנכה בפני ועדה אחרת, שתדון בעניינו ללא משוא פנים.

ביהמ”ש המחוזי, קיבל את עמדתי במלואה ובאופו חריג קבע שעניינו של הנכה יובא בפני ועדה אחרת.

בדיון שנערך בפני הועדה הרפואית העליונה, בהרכב אחר, התרשמה הועדה מאמינותו של הנכה וממצבו הקשה ביותר וקבעה לו 70% נכות לצמיתות בשל מחלת ה – CRPS, ממנה הוא סובל.

מאבק ארוך ועיקש של 5 שנים הגיע אל קיצו כאשר הנכה קיבל את כל המגיע לו הודות לעיקשות ומקצועיות בייצוג אל מול הוועדות הרפואיות של משרד הביטחון.

התוצאה לפניכם.

דילוג לתוכן